Results for "जनसंख्या"

Tags

  • Proud Prajapati

   प्रजापति जनसंख्या तथ्य !!

   प्रजापति जनसंख्या के आईने से |  प्रजापति की जनसंख्या -: 1) जम्मू कश्मीर : 2 लाख + 4 लाख 2) पंजाब : 9 लाख  3) हरियाणा : 14 लाख   4) राजस्थान : 78 लाख  5) गुजरात : 60 लाख 6) महाराष्ट्र : 45 लाख 7) गोवा : 5 लाख  8) कर्णाटक : 45 लाख 9) केरल : 12 लाख 10) तमिल...

   Tags: प्रजापति, जनसंख्या, तथ्य